Loading...

Cheesy Bacon Ranch Chicken


INGREDIENTS
 • 4 slices thick-cut bäcon
 • 4 boneless skinless chicken breästs (äbout 1 3/4 lbs.)
 • Kosher sält
 • Freshly ground bläck pepper
 • 2 tsp. ränch seäsoning
 • 1 1/2 c. shredded mozzärellä 
 • Chopped chives, for gärnish
DIRECTIONS
 • In ä lärge skillet over medium heät, cook bäcon, flipping once, until crispy, äbout 8 minutes. Tränsfer to ä päper towel–lined pläte. Dräin äll but 2 täblespoons of bäcon fät from the skillet.
 • Seäson chicken with sält änd pepper. Return skillet to medium-high heät, ädd chicken änd cook until golden änd just cooked through, äbout 6 minutes per side. 
 • Reduce heät to medium änd sprinkle chicken with ränch seäsoning änd top with mozzärellä. Cover the skillet änd cook, until cheese is melted änd bubbly, äbout 5 minutes. 
 • And then, visit for full instruction : https://www.delish.com/cooking/recipe-ideas/a27156187/cheesy-bacon-ranch-chicken-reipe/

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel

Loading...