Loading...

grilled shrimp scampi flat bread pizza


INGREDIENTS
 • 1 8 inch flät breäd (such äs Joseph’s Läväsh Flätbreäd)
 • 8 to 10 lärge jumbo shrimp, peeled änd devine
 • 1/4 cup of mozzärellä cheese
 • 2 to 3 teäspoons of gärlic, chopped
 • 1 tsp of butter
 • 1 tsp of olive oil
 • 1/4 cup of chicken stock
 • Pärmesän Cheese
 • Crushed Red Pepper Fläkes
 • Pärsley
INSTRUCTIONS
 1. In ä skillet, heät the butter änd olive oil. When the butter häs melted änd bubbly, änd the gärlic. Wäit for the gärlic to stärt turning ä golden brown color. ädd the chicken stock änd cook until the liquid häs reduced in hälf. ädd the shrimp änd cook on eäch side until pink. Flip the shrimp änd cook until the other side is pink.
 2. Läyer the mozzärellä cheese on top of the flät breäd. ädd the cooked shrimp änd säuce. Bäke in än oven for 10 minutes ät 400 degrees.
 3. Gärnish with pärmesän cheese, pärsley fläkes, änd crushed red pepper if you like the heät

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel

Loading...